VINDUER > funksjonsglass

La vinduet gjøre livet i hjemmet enklere

Bor du nært en traffikert vei, har små barn eller har sol direkte inn på soverommet? Da kan det lønne seg å se nærmere på glasset!

Å velge glass etter funksjon har stor nytteverdi - og det trenger ikke bli så mye dyrere. Vi anbefaler at du tenker nøye gjennom hvilke behov du har før du bestiller dine nye vinduer. Snakk gjerne med din forhandler eller rådfør deg med andre fagfolk.

Antidugg

Et godt isolert glass kan bli ekstra kaldt på utsiden ettersom varmen innenfra ikke trenger ut til det ytterste glasset. Ruten kan derfor få lavere temperatur enn luften ute, noe som medfører at det kan dannes utvendig kondens/dugg. Dette er et tegn på godt isolerte vinduer.

Glass med antidugg har et ytre belegg som minsker dråpenes overflatespenning slik at duggen ikke setter seg så lett på glasset.

*Glass med selvrens eller antidugg har et utvendig belegg som kan skades og må ikke rengjøres med vindusnal eller andre harde gjenstander. Må heller ikke utsettes for sterke rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler med slipemidler.

Støydempende

Bor du nær en traffikert vei eller andre støykilder? Da bør du vurdere glass med støydemping. Det finnes flere ulike varianter som kan spesialtilpasses den enkelte støykilde. På den måten oppnår du best mulig skjerming, uansett hva støyproblemet er.

Sikkerhetsglass

Med herdet eller laminert glass, forhindrer du ytterligere skade dersom vinduet knuser. Les mer om krav og forskrifter på dikb.no under TEK17 §12-17 eller spør din forhandler. Det kan også være hensiktsmessig å bruke personsikring på større glassflater, terrassedører og vinduer på bakkeplan, samt lavt plasserte vinduer over andre etasje.

Soldempende

Det kan være ubehagelig å komme inn i et rom der solen har fått steke noen timer. Soldempende glass er svært effektivt  for å gjøre boligen svalere på solrike dager og i sør- og vest­vendte rom er det derfor hensiktsmessig med soldemping i glasset for et behagelig inneklima.

Soldempende glass er et tilnærmet klart glass som finnes i to standard versjoner, 70/35 og 50/25. Et 70/35 glass slipper gjennom ca 70% av sollyset men bare 35% av strålingsvarmen fra solen. Et tilsvarende 50/25 glass slipper gjennom 50% av sollyset men bare 25% av strålingsvarmen.

Glasset er noe mørkere enn vanlig glass og har en litt annen refleksjon.

Selvrensende

UV-stråler aktiverer det utvendige belegget som bryter ned organisk materiale og smuss. Når det regner på glasset, renner smusset av. Vinduene kan også spyles med hageslangen. Selvrensende glass er en særlig fordel i høyden og steder det er vanskelig å komme til. Det er avhengig av eksponering av direkte sollys og regn. Det har svakere funksjon om det er svært eksponert for saltvann.

*Glass med selvrens eller antidugg har et utvendig belegg som kan skades og må ikke rengjøres med vindusnal eller andre harde gjenstander. Må heller ikke utsettes for sterke rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler med slipemidler.

UV-filter

Unngå misfarging av møbler og parkett. Et glass med UV-filter vil begrense falming av interiøret. Glasset er laminert og hindrer at UV-strålene trenger gjennom. UV-filter kombineres gjerne med solskjermende glass.

Trykkutjevning

For vinduer som skal monteres mer enn 700moh kan det det være behov for å trykkutjevne glassene. Når produksjonssted og monteringssted har stor høydeforskjell vil det være et overtrykk mellom glassene, dette skaper en ballongeffekt og man risikerer at ruten sprekker. Vi ber derfor om at du oppgir høydemeter og middeltemperatur dersom du skal montere vinduene på 700moh eller mer. Vi vil da vurdere om det er nødvendig å trykkutjevne glassene.

Tilbake til hjem