Åpenhetsloven

I henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), så skal alle selskaper som omfattes av loven publisere en redegjørelse for sine gjennomførte aktsomhetsvurderinger og risikoanalyse.

Lyssand-Frekhaug AS er omfattet av denne loven og vår redegjørelse kan du lese i vedlegget.

Henvendelser ihht §6 i Åpenhetsloven, kan gjøres her: firmapost@lf-as.no